• 08Jul

    Usability test je način da procijenite aplikaciju testirajući je na stvarnim korisnicima. Odmah da se ogradim, nismo stručnjaci za usability testiranje već je ovo opis jednog procesa kojeg pokušavamo pokrenuti u GoHome.

    Naime, kad smo pokretali alfa verziju BeepHome željeli smo obratiti pažnju na usability. Prva ideja je bila outsourcati testiranje. Pronašli smo ljude (npr. [...]

    Tags: , ,