• 15Oct

    U prošlom postu sam spomenuo neke od izvještaja koje šaljemo VC fondu. Među ostalima tu je bio i KPI – Key performance indicators. Po komentarima na post, a i iz priče s nekima od vas, vidim da vam je ovaj praktični i životni dio jako zanimljiv. Pa kažem: zašto ne, uzeo sam naš KPI report, [...]

    Tags: , ,