• 21Apr

    Red je da i ja kažem dvije tri riječi o ovoj temi. Oni koji prate ovaj blog od početka znaju da često pišem o financiranju i koliko je ono važno za business. Financiranje ne olakšava projekt nego je poluga kojom je taj isti teret lakše podići (uobičajen je izraz financijska poluga: financial leverage)

    Već nakon manje [...]

    Tags: , ,